Innocent Defendant July 11 2017

SHOW DESCRIPTION: Isang magaling na prosecutor para sa Seoul Central District si Julius Park (Ji Sung). Magugulat na lang siya nang magising siya isang araw at nasa kulungan na siya! Kasalukuyan siyang nasa death row matapos lumabas na prime suspect sa pagpatay sa kanyang asawa at anak. Wala siyang maalala sa lumipas na apat na buwan, pero alam niyang hindi niya magagawang paslangin ang sarili niyang pamilya. Pipilitin ni Julius na alamin at alalahain ang lahat ng naganap bago siya nauwi sa kulungan.

My Love From The Star July 11 2017

SHOW DESCRIPTION: The story begins over 400 years ago when Matteo’s spaceship crash-landed on Earth. Since then, he has lived many lives and eagerly awaits the return of beings from his planet to take him home. He starts counting down the days and has about three months left waiting when he meets and encounters Steffi. Steffi, being the popular actress, is used to people literally and figuratively falling down her feet and giving her everything she wants, but Matteo doesn’t even know who she is and this comes as a shock for her.

Source: Wikipedia


Comments

comments